Uroczyste zakończnie roku szkolnego dla klas trzecich gimnazjum

Słoneczna, upalna środa 20 czerwca 2018 r. zapisała się w historii naszej szkoły jako uroczystość pożegnania uczniów klas trzecich gimnazjum. Oficjalną część imprezy rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. Nieodłącznym elementem zakończenia roku jest zawsze uroczysty polonez w wykonaniu absolwentów - tak było i tym razem. Uczniowie, pod kierunkiem p. Małgorz...

Witamy na stronach Szkoły Podstawowej nr 1

Naszą misją jest stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju, kształtowanie uniwersalnych umiejętności, twórczej
i aktywnej postawy. Wychowujemy w oparciu o wartości moralne akceptowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Są nimi: bezpieczeństwo, szacunek, odpowiedzialność i patriotyzm.

Naszym przesłaniem są słowa patrona Jana Pawła II:
„Musicie od siebie wymagać”

Nasi przyjaciele