Akcja - segregacja. 2 x więcej, 2 x lepiej!

Uczniowie klas pierwszych oraz grupy przedszkolnej wzięli udział w sprzątaniu okolicy szkoły. Uzbrojeni w rękawice ochronne i plastikowe worki na odpady przemierzali znajome uliczki. Sprzątającym sprzyjała piękna, słoneczna pogoda, a dzięki zacięciu i aktywnej postawie większości dzieci, udało się zebrać mnóstwo śmieci. Udział uczniów w akcji Sprzątanie Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.

Warto dodać, że Sprzątanie Świata, to w tej chwili ogromna międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja, pod nazwą "Sprzątanie świata - Polska", odbywa się co roku, począwszy od 1994. Tym razem hasłem przewodnim jest: Akcja - segregacja. 2 x więcej, 2 x lepiej. Hasło ma zachęcać do segregacji odpadów, tak aby przyczynić się do zwiększenia poziomów odzysku i recyklingu.

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.
Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.
Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.
Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.
Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.
Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.
Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.
Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.