Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, przypominamy o konieczności pisemnego potwierdzenia przez rodzica kandydata WOLI PRZYJĘCIA  w szkole,  do której ostatecznie ma uczęszczać dziecko. Formularz dostępny jest do pobrania poniżej oraz sekretariacie szkoły.

Formularz potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

W związku z napływającymi od Państwa sygnałami o potrzebie wydłużenie rekrutacji do grupy przedszkolnej, informujemy, że przedłużamy rekrutację, która zakończy się 25 marca o godzinie 15:00.

Formularz wniosku do grupy przedszkolnej

Weryfikacja i zatwierdzanie podań potrwa do 27 marca. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 6 kwietnia. Jeżeli okaże się, że w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będą wolne miejsca, to 17 kwietnia ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja do klas pierwszych oraz grupy przedszkolnej na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się dnia 3 lutego 2020 r. i potrwa do dnia 28 lutego 2020 r.

Podania do klasy pierwszej i grupy przedszkolnej przyjmuje sekretariat szkoły.

Zgłoszenia i wnioski do klasy pierwszej dostępne są pobrania poniżej:

Formularz zgłoszenia (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Formularz wniosku (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym:

Treść zarządzenia