Rada rodziców

Rada rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców:

 

Patrycja Maga

Przewodnicząca

Magdalena Jagiełło

Wiceprzewodnicząca

Iwona Światłowska

Sekretarz

Anna Lubowiecka

Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna RR:

 

Anna Gładczak

Przewodnicząca

Anna Domańska

Członek

 

Koordynator do spraw współpracy z Radą Rodziców:

Marzena Chodkowska

 

Rada Rodziców działa w oparciu o: Regulamin Rady Rodziców.