Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2017/2018.

Data Wydarzenie
 3 września 2018 r.  Rozpoczęcie roku szkolnego.
 23 - 31 grudnia 2018 r.  Zimowa przerwa świąteczna.
 11 lutego - 24 lutego 2019 r.  Ferie zimowe.
 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.  Wiosenna przerwa świąteczna.
 10, 11, 12 kwietnia 2019 r.  Egzamin gimnazjalny.
 15, 16, 17 kwietnia 2019 r.  Egzamin ósmoklasisty.
 21 czerwca 2019 r.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.  Ferie letnie.

 

UWAGA!!!

W tabeli nie uwzględniono wszystkich dni, które ustawowo są wolne od pracy oraz tych dni, które będą mogły być wolne po odpracowaniu.