Rekrutacja

Zgłoszenie i wnioski do klasy pierwszej dostępne są do pobrania poniżej:

Zgłoszenie ucznia do klasy I (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły).

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły).

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dostępne jest do pobrania poniżej:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Pozostałe dokumenty dla oddziału przedszkolnego:

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Oświadczenie o rodzeństwie uczącym się w Szkole Podstawowej nr 1.

 

Wniosek do klasy II-VIII dostępny jest do pobrania poniżej:

Wniosek ucznia do klasy II-VIII

 

Zgłoszenia i wnioski uczniów do klas: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII  oraz oddziału przedszkolnego przyjmuje sekretariat szkoły.

 

Możliwość przyjęcia całych zespołów klasowych i grup przedszkolnych.  

 

Harmonogram spotkań informacyjnych z rodzicami i Dnia Otwartego:

19.02.2018 r. o godz. 16.00 – spotkanie informacyjne z rodzicami w Przedszkolu nr 2;

20.02.2018 r. o godz. 16.00 – spotkanie informacyjne z rodzicami w Przedszkolu nr 4;

21.02.2018 r. o godz. 16.00 – spotkanie informacyjne z rodzicami w Przedszkolu nr 1;

22.02.2018 r. o godz. 16.00 – spotkanie informacyjne z rodzicami w Przedszkolu Sióstr Urszulanek ;

 

Dzień Otwarty dla rodziców i przyszłych uczniów szkoły odbędzie się w środę 28 lutego o godzinie 17.00. Serdecznie zapraszamy!

 

Poniżej publikujemy zasady i warunki przyjęcia dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca w roku szkolnym 2018/2019:

Rekrutacja 2018