Rekrutacja

Szanowni Państwo, rekrutacja do klas pierwszych oraz grupy przedszkolnej na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się dnia 3 lutego 2020 r. i potrwa do dnia 28 lutego 2020 r.

Podania do klasy pierwszej i grupy przedszkolnej przyjmuje sekretariat szkoły.

Zgłoszenia i wnioski do klasy pierwszej dostępne są pobrania poniżej:

Formularz zgłoszenia (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Formularz wniosku (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Podanie do grupy przedszkolnej:

Formularz wniosku

Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym:

Treść zarządzenia