Zarządzenie Dyrektora w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy z dnia 28 września 2012 r. w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku sz...