AIDS

Ogólnopolski całodobowy telefon zaufania AIDS

tel. 022 – 622 – 50 – 01

Informacja medyczna „ENTER”

tel. 042 – 94 – 39

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Biegańskiego

Poradnia Nabytych Zaburzeń Odporności

Łódź, ul. Pogonowskiego 44

tel. 042 – 633 – 60 – 64

tel. 042 – 633 – 13 – 14 w. 323

Zakład Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej

Łódź, ul. Mazowiecka 11

tel. 042 – 678 – 91 – 96

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach

Skierniewice, ul. Piłsudskiego 33

tel. 046 – 833 – 32 – 31

tel. 046 – 833 – 46 – 00

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

Oddział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków Trybunalski, ul. 3-go maja 8

tel. 044 – 649 – 50 – 63

tel. 044 – 647 – 64 – 23

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sieradzu

Sieradz, ul. Armii Krajowej 7

tel. 043 – 827 – 50 – 66

Punkt konsultacyjny „Monar”

Miejski Ośrodek Profilaktyczno - Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią

Łódzkie Stowarzyszenie Psychoedukacyjne

Łódź, ul. Piotrkowska 67

tel. 042 – 632 – 75 – 40

Piotr Filutowski, Joanna Żurawska

Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. AIDS

Lek. Med. Dorota Jędrzejczyk - Okońska

Łódź, ul. Roosvelta 18

tel. 042 – 633 – 64 - 70