Czy moja miejscowość stanowi ekosystem o ustalonej równowadze ekologicznej?

Moja miejscowość, Łęczyca, położona jest w województwie łódzkim, na terenie powiatu łęczyckiego, jej obszar wynosi 8,95 km² z czego użytki rolne zajmują 58% tego obszaru, zaś użytki leśne tylko 0,1%. Łęczyca znajduje się na terenach nizinnych. Jeżeli chodzi o uwzględnienie współczesnego środowiska ...

Konspekt reportażu telewizyjnego o tematyce ekologicznej

PET w Łęczycy Łęczyca to stare, piękne miasto położone w Pradolinie Warszawsko – Berlińskiej - bardzo cennym obszarze pod względem przyrodniczym. Obok pięknego zamku, rynku, urokliwych, starych zabudowań znajdują się typowe, miejskie osiedla mieszkaniowe. Na osiedlach można zaobserwować miejsca składowania...

Działalność ekologiczna

Szkolne Koło Biologiczne łączy młodzież, która chce poszerzać swoją wiedzę z zakresu biologii i ochrony środowiska naturalnego. Jeśli dostrzegasz piękno otaczającej Cię przyrody, rozumiesz potrzebę troski o Nasze środowisko i chcesz pogłębić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu biologii i ochrony środowis...