Słowniczek pojęć

Lista preferencji jest to lista oddziałów (klas), do których kandydat ubiega się o przyjęcie, ułożonych w kolejności istotności dla kandydata: na pierwszym miejscu znajduje się oddział, na którym kandydatowi zależy najbardziej, na drugim oddział, na którym zależy mu nieco mniej (gdyby nie dostał się do oddziału na pierwszym miejscu, chciałby dostać się do tego na drugim), na trzecim oddział, na którym zależy mu jeszcze mniej itd.

Kolejność oddziałów na liście preferencji zależy wyłącznie od woli kandydata. Oddziały z różnych szkół i o różnym charakterze mogą dowolnie się przeplatać.

Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów przy uwzględnieniu jest wystarczająca do przyjęcia.

Długość listy preferencji jest dowolna i zależy wyłącznie od kandydata. Może się na niej znajdować wyłącznie jeden oddział, jak i wszystkie oferowane przez wskazane szkoły.

Uwaga!!!

Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

W trakcie przydziału kandydatów do oddziałów, system umieści kandydata w oddziale znajdującym się jak najwyżej na jego liście preferencji, do którego zdobył on wystarczającą liczbę punktów. Przydział wygląda zatem następująco: system rozpatruje oddział z pierwszego miejsca listy preferencji danego kandydata i sprawdza, czy posiada on wystarczającą liczbę punktów, by być przyjętym do tego oddziału. Jeśli tak, to umieszcza tam kandydata i dalej nic nie sprawdza. Jeśli punktów jest za mało, system sprawdza oddział na drugim miejscu listy preferencji. Analogicznie, jeśli tu kandydat ma liczbę punktów wystarczającą do przyjęcia, jest umieszczany w tym oddziale, jeśli jednak punktów mu brakuje, to system sprawdza kolejne oddziały z listy preferencji.

Uwaga!!!

Należy zwrócić uwagę, że oddziały są sprawdzane dokładnie w takiej kolejności, jak zostały ułożone na liście preferencji.

Uwaga!!!

Jeżeli kandydat ma liczbę punktów wystarczającą do przyjęcia do określonego oddziału, wówczas oddziały umieszczone niżej na jego liście preferencji w ogóle nie będą rozpatrywane.

Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:
- zachowanie ciągłości edukacji dwujęzycznej w tym samym języku (dot. kandydatów do szkół z oddziałami dwujęzycznymi);
- średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
- ocena zachowania.