Nadanie imienia

Od 2 czerwca 2006 r. łęczyckie gimnazjum nosiło imię Wielkiego Polaka – Jana Pawła II, który jest powszechnie uznanym, niekwestionowanym autorytetem dla współczesnej młodzieży. To ona sama zadecydowała o wyborze Patrona szkoły. W związku z wprowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą systemu oświaty dnia 20 marca 2017 r. Rada Miasta Łęczycy podjęła uchwałę, iż od roku szkolnego 2017/2018 na terenie naszego miasta powstanie w wyniku przekształcenia gimnazjum Szkoła Podstawowa nr 1. Dnia 28 sierpnia 2017 roku Rada Miasta zadecydowała również o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II.

Uroczystość nadania imienia z 2006 roku rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez Biskupa Łowickiego ks. Andrzeja Franciszka Dziubę, który poświęcił ufundowany przez Radę Rodziców sztandar. Podczas przejścia do szkoły młodzież zapaliła znicze w Alejach Jana Pawła II. Na budynku gimnazjum została poświęcona tablica z wizerunkiem Patrona. Odsłonięcia dokonał jej fundator Krzysztof Lipiński.

Dalszy ciąg uroczystości odbywał się na sali gimnastycznej, gdzie dyrektor Wanda Lepczak powitała zgromadzonych gości, a przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Urbański odczytał akt nadania imienia szkole. Po wbiciu w drzewce sztandaru okolicznościowych „gwoździ” Rodzice przekazali sztandar społeczności szkolnej. Z rąk pani dyrektor przyjął go poczet sztandarowy młodzieży. Następnie odbył się akt ślubowania uczniów i premierowe odśpiewanie hymnu szkolnego, który napisali nauczyciele gimnazjum – Państwo Ewa i Jerzy Pawałowscy.

Uświetnienie uroczystości stanowił program artystyczny pt. „Piotr” wykonany przez młodzież, a reżyserowany przez wspomnianych już nauczycieli. Zwieńczeniem spektaklu było odśpiewanie „Barki”.

To ogromne przedsięwzięcie zostało wysoko ocenione przez władze oświatowe i kościelne oraz przybyłych gości i przyjaciół szkoły. Dzień ten zapadł głęboko w sercach młodzieży i dorosłych. Pragniemy na co dzień realizować wartości głoszone przez Jana Pawła II. Wierzymy, że patronat tego Wielkiego Nauczyciela i Przyjaciela młodzieży będzie nas wspierał.

 

 

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

 

 

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

 

 

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

 

 

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

 

 

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

 

 

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

 

 

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

 

 

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

 

 

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

 

 

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

 

 

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

 

 

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.

 

 

Kliknij, aby powiększyć fotkę. Kliknij, aby powiększyć fotkę.