Publikacje uczniów

Program komputerowy napisany w języku C++, który oblicza największy współny dzielnik dwóch liczb.

Autor programu: Łukasz Gruszczelak. Opiekun: mgr inż. Łukasz Cybulski.

Program komputerowy napisany w języku C++, który zawiera m.in. kalkulator, generator liczb pierwszych, sortownie liczb.

Autor programu: Łukasz Gruszczelak. Opiekun: mgr inż. Łukasz Cybulski.

Program komputerowy napisany w języku C++, który jest kalkulatorem opłacalności instalacji gazowej w samochodzie.

Autor programu: Łukasz Gruszczelak. Opiekun: mgr inż. Łukasz Cybulski.

Program komputerowy napisany w języku C++, który oblicza pierwiastki trójmianu kwadratowego.

Autor programu: Łukasz Gruszczelak. Opiekun: mgr inż. Łukasz Cybulski.

Program komputerowy napisany w języku C++, który koduje i dekoduje słowa za pomocą szyfru Cezara.

Autor programu: Łukasz Gruszczelak. Opiekun: mgr inż. Łukasz Cybulski.

Referat powstały w ramach lekcji Informatyki w klasie II na temat: Najciekawsze miejsca Mojego Miasta.

Autor referatu: Kaja Pietrzak. Opiekun: mgr inż. Łukasz Cybulski.

Referat powstały w ramach lekcji Informatyki w klasie II na temat: Najciekawsze miejsca Mojego Miasta.

Autor referatu: Natalia Wasiak. Opiekun: mgr inż. Łukasz Cybulski.

Prezentacja multimedialna na temat krajów niemieckojęzycznych, która została w ramach projektu: Moja mała ojczyzna - kraje niemieckojęzyczne widziane oczami dziecka.

Autorzy prezentacji: Łukasz Gruszczelak, Emilia Łuczak, Agata Piaskowska, Natalia Wodras. Opiekun zespołu: mgr Anna Nowakowska.

Prezentacja multimedialna o województwie łódzkim przygotowana na II etap Programu Wychowania Patriotycznego i Społecznego "Moja Mała Ojczyzna".

Autorzy prezentacji: Paulina Cichocka, Paulina Góra, Paulina Szymczak. Opiekun zespołu: mgr Ewa Pawałowska.

Podróż po Układzie Słonecznym.

Mateusz Niewiadomski

Tajemniczy świat atomu.

Michał Małecki

Układ Słoneczny.

Bartosz Sikorski