Rekrutacja

Szanowni Rodzice !

Do dnia 28 kwietnia 2023 r. trwają zapisy dzieci na świetlicę szkolną na przyszły rok szkolny 2023/2024. Dotyczy to zarówno obecnych jak i nowo przyjętych dzieci. Warunkiem zapisu jest złożenie kompletu dokumentów:

Karta zgłoszenia na świetlicę (dla dzieci nowo przyjętych do klas pierwszych)

Wniosek o kontynuację pobytu dziecka w świetlicy (dla obecnych klas drugich, trzecich oraz "zerówki")

Zaświadczeń o zatrudnieniu rodziców..

Dokumenty należy złożyć do dnia 28.04.2023 r. do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres email: sekretariat@sp1leczyca.pl

Przyjmowane będą tylko komplety dokumentów.

 

Szanowni Państwo, w poniedziałek 6 marca zostanie wywieszona w szkole na szklanych drzwiach wejściowych lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Należy pamiętać, aby w dniach od 7 do 10 marca 2023 r. potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.

Wniosek potwierdzenia woli dostępny jest poniżej do pobrania oraz w wersji papierowej w sekretariacie. Można go złożyć drogą mailową (skan) na adres: sekretariat@sp1leczyca.pl lub osobiście przynieść do sekretariatu szkoły.

Formularz potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły

Formularz potwierdzenia woli przyjęcia do grupy przedszkolnej (Zerówki)

 

Zgłoszenia i wnioski do klasy pierwszej oraz grupy przedszkolnej dostępne są do pobrania poniżej.

Formularz zgłoszenia (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły)

Formularz wniosku (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Formularz wniosku dla grupy przedszkolej