Linki do szkół ponadgimnazjalnych w Łęczycy

Nazwa szkoły / zespołu szkół Strona internetowa szkoły Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy Wejdź na stronę szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy Wejdź na stronę szkoły Zespół Szkół im. Jadwigi Gro...

Słowniczek pojęć

Lista preferencji jest to lista oddziałów (klas), do których kandydat ubiega się o przyjęcie, ułożonych w kolejności istotności dla kandydata: na pierwszym miejscu znajduje się oddział, na którym kandydatowi zależy najbardziej, na drugim oddział, na którym zależy mu nieco mniej (gdyby nie dostał się do oddziału na...

Harmonogram naboru

UWAGA!!! Niedotrzymanie przez kandydata procedur i terminów może spowodować wyeliminowanie go z procesu rekrutacji. Termin Zadanie Uczeń/Rodzic 02.03.2015 Zebranie z rodzicami. Sprawdza informacje osobowe. 01.04.2015 30.04.2015 (godz. 13.00...

Informacje ogólne

Zarząd Powiatu Łęczyckiego jako organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne wprowadził od roku szkolnego 2008/2009 nabór elektroniczny uczniów. Zawarta umowa z firmą VULCAN przewiduje wykorzystanie w tym celu internetowy system KSEON wraz z centralną bazą danych oraz program komputerowy Rejestr uczniów. Wprowadze...

Nabór elektroniczny

Zarząd Powiatu Łęczyckiego jako organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne wprowadza od roku szkolnego 2008/2009 nabór elektroniczny uczniów. Zawarta umowa z firmą VULCAN przewiduje wykorzystanie w tym celu internetowy system KSEON wraz z centralną bazą danych oraz program komputerowy Rejestr uczniów. Wprowadzen...