Rada rodziców

Magdalena Jagiełło

Przewodnicząca

Patrycja Maga

Wiceprzewodnicząca

Agnieszka Głodek

Sekretarz

Joanna Kulesza

Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna RR:

 

Jolanta Łuczak

Przewodnicząca

Mariola Frankowska

Członek

 

Koordynator do spraw współpracy z Radą Rodziców:

Alicja Lisiecka

 

Numer konta bankowego:

63102034400000750202208312

 

Rada Rodziców działa w oparciu o: Regulamin Rady Rodziców.