Hymn

Słowa: Ewa i Jerzy Pawałowscy

Muzyka: Jerzy Pawałowski

JANIE PAWLE II

 

Zawsze mówiłeś: nie lękaj się,

wypłyń na głębię, nadzieję miej,

poszukuj prawdy, otwórz jej drzwi-

z godnością w swoim sercu żyj.

 

Patronuj naszym dniom,

by miłość żyła w nas,

żebyśmy zawsze wierni byli

słowom, które dałeś nam.