Narkotyki

Regionalne Centrum Polityki Społecznej

Łódź, Al. J. Piłsudskiego 8

tel. 042 – 663 – 34 – 60

tel. 042 – 663 – 34 – 61

Fundacja „Arka”

Łódź, ul. M. Kopernika 37

tel. 042 – 637 – 55 – 59

Profilaktyczno – Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci „Prom”

Łódź, ul. S. Jaracza 40

tel. 042 – 630 – 03 – 73

SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyczno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonych Narkomanią

Łódź, ul. Piotrkowska 67

tel. 042 – 632 – 75 – 40

Konsultacje, porady.

Punkt Konsultacyjny „Monar”

Łódź, ul. Piotrkowska 67

tel. 042 – 632 – 75 – 40

ZOZ – Poradnia Uzależnień Lekowych

Łódź, ul. Pomorska 54

tel. 042 – 633 – 15 – 30

Diagnostyka, terapia.

Poradnia Profilaktyczno – Społeczna przy Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Łódź, ul. S. Więckowskiego 13

tel. 042 – 632 – 50 – 69

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii

Łódź, ul. Piotrkowska 107

tel. kom. 607 – 91 – 05

Dom „Monar”

Łódź, ul. Tuszyńska 106

Resocjalizacja (do 18 lat).

Ośrodek Resocjalizacji „Monar”

Sokolniki gm. Ozorków

Resocjalizacja (20 – 35 lat)