Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2020/2021.

Data Wydarzenie
 3 września 2018 r.  Rozpoczęcie roku szkolnego.
 23 - 31 grudnia 2020 r.  Zimowa przerwa świąteczna.
 4 - 17 stycznia 2021 r.  Ferie zimowe.
 1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.  Wiosenna przerwa świąteczna.
 25, 26, 27 maja 2021 r.  Egzamin ósmoklasisty.
 25 czerwca 2021 r.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.  Ferie letnie.

 

UWAGA!!!

W tabeli nie uwzględniono wszystkich dni, które ustawowo są wolne od pracy oraz tych dni, które będą mogły być wolne po odpracowaniu.