Andrzejki z Borutą

W ramach podsumowania projektu „Legendarne Łódzkie" realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Łęczycy przedstawienie pt. „Andrzejki z Borutą”. Starsze Jedyneczki ujrzały na scenie niezwykłych aktorów – swoich rówieśników.

Przypomnijmy, chętni i odważni uczniowie najpierw wzięli udział w warsztatach teatralnych, dzięki którym nabyli umiejętności, pozwalające im przygotować własne przedstawienie w oparciu o legendy łęczyckie. Wybór bohatera był oczywisty – pan na łęczyckim zamku, czyli  Boruta! Pomysł iście diabelski, a wykonanie mistrzowskie.

– Dziś andrzejki, zwyczaj związany z przekonaniem o magicznej mocy wigilii świętego Andrzeja, sile ludzkiej ciekawości, którą mogą zaspokoić tylko niezwykłe wróżby i ekscytacja wizją szczęśliwej przyszłości. Andrzejki to również czas zabawy, czas spędzony w towarzystwie znajomych i to jeden z powodów naszego spotkania – rozpoczęła dyrektor Wanda Lepczak. – Drugim jest podsumowanie projektu „Legendarne Łódzkie”, w którym wzięli udział chętni uczniowie z klas: 6 a, 6 b, 7 b i 7c. Pokłosiem ich wyobraźni, wrażliwości i teatralnego zaangażowania jest przedstawienie, które za chwilę obejrzymy.

Na widowni oprócz uczniów, grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły znaleźli się niezwykli goście: Ewa Nowak – Wawrzyniak oraz Ewa Baranowska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, które podjęły szereg działań w ramach projektu „Legendarne Łódzkie”, zakładających promocję literatury z zakresu legend i podań województwa łódzkiego oraz utrwalania dziedzictwa kulturowego tego regionu.

Teatr to rodzaj umowy między aktorem i widzem, a spektakl tak naprawdę dzieje się w umyśle i sercu odbiorcy, który zechce uwierzyć, że widzi Borutę w ciemnym lochu, króla w komnacie, chłopów w karczmie, a dziewczęta i starą ciotkę na spacerze. Widzowie z pewnością poczuli magię teatru i dali się poprowadzić śladami łęczyckiego diabła… Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Każdy uczestnik spotkania otrzymał na zakończenie andrzejkową wróżbę.

W organizacji przedstawienia pomogły młodym aktorom polonistki: Agnieszka Łukomska-Szmaja i Katarzyna Bernacka.